Friday, August 10, 2012

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

॥ कृं कृष्णाय नमः ॥
॥ ऊ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा ॥
॥ गोवल्लभाय स्वाहा: ॥
॥ गोकुल नाथाय नमः ॥
॥ क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः ॥
॥ ॐ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय ॥
॥ ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ह्‌सों ॥
॥ ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री ॥
॥ ॐ नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥
॥ लीलादंड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन विष्णो स्वाहा ॥
॥ नन्दपुत्राय श्यामलांगाय बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥
॥ ॐ कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे। रमारमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ मे॥

|| श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ||जय श्री कृष्ण ||

No comments:

Post a Comment